За Нас

Кои сме ние

Кои сме ние

Александър Куманов (Сашо) На 34 години… в момента, бил съм и на по-малко, но беше отдавна… От 2001г. работя с проекти, финансиращи програми, обучения, семинари и пак проекти… Имам немалко (значи много) опит в дейности свързани с изграждане на капацитет на НПО за работа с младежки програми, с младежи по принцип, работни методи и неформално […]

Защо 42 training?

Защо 42 training?

Из „Пътеводител на галактическия стопаджия” от Дъглас Адамс …Настана кратка очаквателна пауза, докато приборните табла бавно се съживяваха пред тях. Разни лампички просветваха и изгасваха пробно, преди да се установят на режим „работа“. От говорителите се чуваше слабо нежно бръмчене. – Добро утро – изрече Дълбока мисъл накрая. – Ъъъ… добро утро. О, Дълбока мисъл […]

Портфолио

Портфолио

В тази част ще видите примери за обучения, които ние от групата 42 training сме правили заедно под различни форми: „Работа с младежи в неравностойно положение“, юли 2008г. Унгария Повишаване на капацитета на неправителствени организации в сферата на работата с младежи с физически затруднения, създаване на нови методи и генериране на идеи. Обучител – Хели […]

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.