Портфолио

В тази част ще видите примери за обучения, които ние от групата 42 training сме правили заедно под различни форми:

„Работа с младежи в неравностойно положение“, юли 2008г. Унгария

Повишаване на капацитета на неправителствени организации в сферата на работата с младежи с физически затруднения, създаване на нови методи и генериране на идеи. Обучител – Хели

––-

2010 Февруари/Май/Септември: Обучения на тема „Успешни комуникации с бизнес медиите“, с възложител сп. Enterprise

Еднодневни тренинги, показващи начините за ефективна и успешна работа с медиите на компаниите от ИТ и комуникационния сектор и подготовка на участниците за по-добро представяне в медиите. Обучител – Хели

––

Проект “Shared responsibility for active citizenship”, Финансиран от ГД „Образование и култура“ на ЕК. Бенефициент – Община Варна, Дирекция „Младежки дейности и спорт“

Обучения:

Май, 2010г.   „Youth participation and non formal learning“

Юни, 2010г. „Partnership with local authorities – a guarantee of youth dimension in sector policies“

Август/Септември, 2010г. „Outdoor activities as an instrument for increasing the quality in work in youth sphere“

Обучители – Нат, Хели, Сашо

––

Обучение за управление на проекти, по задание на НЦЕМПИ (Национален център за европейски младежки програми и инициативи), Банкя декември, 2010г.

Участниците преминаха през различните етапи на проектния цикъл, целеполагане, изпълнение на дейности, отчетност, „видимост“ на дейностите.

Обучители: Сашо, Зарик, Рали

––

Заедно срещу младежката безработица, проект на Асоциация за развитие на гражданското общество (АРГО), финансиран по Програма „Младежта в действие“, септември 2010г., Елин Пелин

Продължителност – 6 дни

Обучители Сашо и Светльо

Ноември 2010

Обучение на мултиплаери за популяризиране на Европейската доброволческа служба, СиВиЕс България

Обучители: Нат&Хели

Декември, 2010г.

„Оценка на кампанията за популяризиране на Европейската добворолческа служба“

Обучители: Нат&Хели

–-

Как да разработим добър проект за младежки дейности

12.03.2011г.

Темите, които бяха обхванати касаеха:

  • Запознаване на участниците със същността на младежките дейности и естеството им от гледна точка на разбирането на термина „неформално образование“, както и със съвременните действащи в България програми за младежки дейности – „Младежта в действие“, Програма за младежки дейности, и МИКЦ, Европейската младежка фондация, както и Къде да търсим информация
  • Как да боравим с формуляри и по-добре да разбираме значението на някои полета – практически съвети, както и практическо упражнение конкретно по формулярите на Програма „Младежта в действие“
  • Кандидатстване с проекти и придружаващи документи

Обучител: Сашо

Тиймбилдинг и семинар за създаване на контакти между Национална мрежа за децата www.nmd.bg и Български дарителски форум www.dfbulgaria.org.  В семинара участваха екипите на двете организации, общо 10 човека.

Дата на провеждане: 04/06/2011г.

Обучител: Сашо

*******

В рамките на три дни се проведе тренинг за обучение на доброволци на младежката организация Power Jump. Обучението се проведе както на открито, така и в пределите на Младежки дом – Варна. Доброволците -24-ма младежи между 15 и 30 години ще вземат участие в предстоящата игра „Мисия Варна“, както и в различни инициативи на Power Jump. Първата, от които се проведе на 12-ти август – Ден на младежта. В рамките на тренинга, чрез различни методи и силата на интерактивното неформално образование те имаха възможност да се изградят като екип, да навлязат в дълбочината на идеята за доброволчеството и да работят за популяризиране на младежките дейности във Варна. Като един от резултатите от обучението са четири флаш моб-а. Първият вече се проведе в центъра на гр. Варна, а останалите ще се случат, непосредствено преди инициативата и ще служат, като инструмент за нейното популяризиране.

Обучител – Хели