Защо 42 training?

Из „Пътеводител на галактическия стопаджия” от Дъглас Адамс

…Настана кратка очаквателна пауза, докато приборните табла бавно се съживяваха пред тях. Разни лампички просветваха и изгасваха пробно, преди да се установят на режим „работа“. От говорителите се чуваше слабо нежно бръмчене.

– Добро утро – изрече Дълбока мисъл накрая.

– Ъъъ… добро утро. О, Дълбока мисъл – каза Луункуоол припряно, – готов ли си… ъъъ, искам да кажа…

– С отговора ли? На всичко ли? На великия Въпрос за Живота, Вселената и Всичко останало?

– Да.

– И вече си готов да ни го кажеш?

– Добре – каза компютърът и отново потъна в мълчание.

– За Живота, Вселената и Всичко останало… – каза Дълбока мисъл.
– Да…!

– Четиридесет и две – заяви Дълбока мисъл тържествено и невъзмутимо.

….

– Проверих го много внимателно и мога категорично да заявя, че това е верният отговор. Смятам, че проблемът, откровено казано, се състои в това, че всъщност вие никога не сте знаели за какво става въпрос.

– Но това е Великият въпрос! Великият въпрос на Живота, Вселената и Всичко останало! – изрева Луункуоол.

– Да – каза Дълбока мисъл с тон на човек, който на драго сърце понася глупаци, – но КАКЪВ е той всъщност? … Когато си изясните въпроса, ще разберете и какво означава отговорът.

Всички имаме нужда да вървим напред, да се развиваме и научаваме нови неща. Ние вярваме, че често хората търсят за себе си начини да развият своите умения и копетенции, но за съжаление не намират правилния подход към това, не знаят всъщност какъв е ВЪПРОСЪТ, на който търсят отговор…