Обучение (тренинг курс) Финансова устойчивост на НПО

Концепция за обучение (автор Ралица Попова) Един от основните въпроси пред повечето малки НПО в България – как да достигнем до финансов ресурс? Ние ви предлагаме обучение по темата, което включва информация с примери и добри практики от и от други страни фондонабиране, кампании, стопанска дейност на НПО и др. модул 1 Финансиране на дейност…

Пътят е пред вас

– Би ли ми казал кой път да взема оттука? – Зависи накъде отиваш – отвърна Котака. – Все едно накъде…- каза Алиса. – Тогаз все едно кой път ще вземеш – рече Котака. – …само да стигна някъде – добави Алиса, за да поясни. – О, сигурно ще стигнеш – рече Котака – но…