WiKi 42 leaks

Малко строго секретна информация на яве!

Отговори на няколко въпроса.

Въпрос 1 – Защо, ако сте НПО и по принцип си правите тренинги сами, да ползвате нас?

Отговор от WiKi 42 Leaks Пътеводителя:

42 training използваме индивидуален подход към всеки наш проект от две гледни точки – индивидуален по отношение на специфичните цели, поставени от възложителя и индивидуален по отношение на всеки един участник от групата. Така на първо място гарантираме, че това, заради което се прави обучението, ще бъде постигнато и второ, че всеки участник ще може да бъде пълноценен както за собственото си учене, така и за груповият обучителен процес.

За разлика от това, което ние можем да предложим на експертите от НПО липсва външната, „трета“, гледна точка, и често се губи възможността да се направи ясното разграничение между това, което ще проработи като иновативност и нещата, които участниците така или иначе очакват да се случат.

42 training използваме методи и средства, съобразени с ефективното постигане на целите, защото не предлагаме обучения „на конвейрен принцип“, а сме гъвкави в зависимост от резултата,  който гоним. Благодарение на добрата си подготовка и опит знаем кога 2+2=5 и кога на 3. 😉 Иновативността при нас е трениран ресурс и бързо ще намерите разликата!

42 training са хора с богат опит, преминали през обучения за обучители, наясно с поведенческите модели както при младите хора, така и при възрастните.

42 training следим за това, наученото да се приложи на практика и резултатите от прилагането да могат да бъдат измерени. Даваме възможност на възлагащите да сравнят „преди – след“ и сами да намерят разликите, защото за нас истински доброто обучение води до промяна в уменията, нагласите, мотивацията и ефективността.

Ако обаче искате да се направи обучение защото: трябва да се направи от някого, да се отбие номера, да се експериментира без оглед на рисковете, белязано от липса на въображение – тогава не бихме могли да ви бъдем напълно полезни.

Ако търсите обрания ефект, ние можем да го гарантираме много по-добре от каквито и да е други обучители, защото ще работим с вас на равни начала и ще ви дадем това, което на вас самите ви липсва!

42 training сме винаги готови да се съобразим с вашия бюджет. Принципът на low cost обученията не е само израз, който сме си присвоили! Често добавяме и други плюсове към нашата услуга като консултираме за възможни външни източници на финансиране, начини за организация на работата и всъщност дори може да се окаже, че не организацията плаща за това да й се направи обучение, а напротив – на нея й плащат за това хората й да бъдат обучени.

Въпрос 2 – какво е КЛЮКАРНИК на 42 training?

Отговор от WiKi 42 Leaks Пътеводителя :

Форма на общуване, организирана от 42 training регулярно. Ако искате да се присъедините – винаги сте добре дошли!

В галактиката витае едно схващане, че всяко НПО пази само и единствено за себе си контакти, знания и идеи. Клюкарникът е онази врата, която ние отваряме за вас като изход от това положение – елате, споделете опит, черпете опит и контакти, пийнете с нас и това (е, вече е прекалено!!!) без дори и идея за такса участие, а ние ще сме там и ще отговаряме на вашите питания 🙂

Въпрос 3 – Какво е Energizer?

Отговор от WiKi 42 LeaksПътеводителя:

Игрите в обучението представляват важна част от методологията на обучителя и му позволяват да поощрява комуникацията, повишава интаракцията, креативността и нивото на разбиране, да увеличи енергията на групата.

Енерджайзерът е кратка дейност, предназначена да повиши енергията в групата, като ангажира участниците във физическа дейност, забавно упражнение или ги въвлича в упражнение с когнитивен (познавателен) характер от вида на ситуации за решаване на конкретен общ проблем. Могат да се използват при всеки един тип група, включително и по време на самото обучение. Подпомагат взаимното опознаване на участниците и са с продължителност от 5-15 минути, в зависимост от големината на групата. Използват се още за:

 • Създаване на позитивна групува атмосфера
 • Да помогне на хората да се отпуснат
 • За преодоляване на социални бариери
 • За подгряване и мотивиране
 • Да помогне на хората да мислят „извън кутията или матрицата”

Въпрос 4 – Какво е Тренинг?

Отговор от WiKi 42 LeaksПътеводителя:

Процес на довеждане на човек до съгласуван стандарт от умения чрез упражнение и следване на инструкции. Това е организирана дейност по предаването на информация и/или инструкции с цел подобряване на представянето на тренирания или с цел да му помогне той или тя да достигне искано ниво на знание или постигане на определени умения.

Тренинг е още идентифицирането на това къде съм аз (без значение как изглежда настоящата ситуация – добра или лоша) в момента и къде ще бъда след един определен период от време. Това се отнася до придобиването на знания, умения и способности, посредством професионална помощ за развиването им.

Тренирането е дейност, водеща до демонстриране на умения като:

 • Не да знаеш какво искаш от живота, а да знаеш как да го постигнеш;
 • Не е да знаеш къде искаш да отидеш, а да знаеш как да стигнеш там;
 • Не е да искаш да се изкачиш на определена височина, а да знаеш как да слезеш от нея;
 • Може да не е точно това, което си очаквал, но има определени, видими последствия за теб;
 • Не е поставяне на цели, а е повече визия за това как да ги постигнеш;
 • Не е целта, която си си поставил, а е това, от което се нуждаеш, за да я постигнеш.

Въпрос 5 – Какво е Тренер?

Отговор от WiKi 42 LeaksПътеводителя:

При използването на термина в обучението на възрастни може да се разбира като човек, който има активна роля при воденето на група от обучаеми през програма, конструирана така, че да постига трасформирането на набор от знания и умения от желани към усвоени и приложими. При осъществяването на ролята си тренера трябва да може да установява наличната в групата (отделния участник) към момента експертиза, да създаде подходяща за ученето атмосфера и изгради доверие, да умее да слуша активно и да взаимодейства с групата по начин, който да гарантира постигането на целите на обучението.

Някои закачки от Пътеводител на галактическия стопаджия, които си заслужава да се запомнят!

„Хавлията е навярно най-полезното нещо, което един междузвезден стопаджия може да притежава. На първо място тя е много ценна в чисто практическо отношение — можеш да се загърнеш с нея, за да се топлиш, докато подскачаш по мразовитите луни на Джаглан Бета; можеш да легнеш върху нея на плажа, покрит с жарък мраморен пясък, и да дишаш опияняващия морски въздух на Сантрагинус V; можеш да подремнеш под нея и под звездите, огряващи с яркочервените си лъчи пустинния свят на Кактафун; би могъл да я опънеш като платно на минисал по ленивите тежки води на реката Мот; намокрена, ще ти послужи и в ръкопашен бой; можеш да си завиеш главата с нея, за да не дишаш отровните изпарения или за да не срещнеш погледа на кръвожадния звяр Бъгблатер от Траал (едно невероятно глупаво животно, което си мисли, че ако ти не го виждаш и то не може да те види — но макар и тъпо като галош, то е много, много кръвожадно); ако изпаднеш в беда, можеш да я размахаш над главата си в знак, че се нуждаеш от помощ, и, разбира се, можеш да се избършеш с нея, ако все още ти се струва достатъчно чиста.“
из Пътеводител на галактическия стопаджия, Дъглас Адамс

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.