Creativity lab (K-lab) – crazy people wanted!

За разлика от цвета на очите или размера на ходилата, които са ни генетично предопределени, ние не се раждаме с определен креативен ген. Развиваме тази част от себе си през годините, трупайки опит и впечатления и колкото повече предизвикваме себе си отвъд ръба на възможното, толкова повече мозакът ни е готов да твори. Креативността, подобно…