Какво би следвало да е Корпоративно-социална отговорност

В книгата на Филип Котлър „Корпоративно-социална отговорност. Най-доброто за вашата компания и вашата кауза“  има редица определения, които биха могли да дадат някаква яснота какво точно би следвало да се разбира под това понятие. Сред тях е: Корпоративно-социалната отговорност е поемането на ангажимент за подобряване на общественото благополучие чрез доброволчески бизнес практики и корпоративни ресурси.…