Пътят е пред вас

– Би ли ми казал кой път да взема оттука? – Зависи накъде отиваш – отвърна Котака. – Все едно накъде…- каза Алиса. – Тогаз все едно кой път ще вземеш – рече Котака. – …само да стигна някъде – добави Алиса, за да поясни. – О, сигурно ще стигнеш – рече Котака – но…