42 training и Фондация „Четиридесет и две“ работим за това всеки, който участва в промяната на българското общество към по-добро да си каже, да бъде разбран и да намери последователи.

Фондация „Четиридесет и две“ е създадена през 2013 г. като юридическото лице, което да застане институционално зад организацията на събитията Форум КЛЮЧ. Събитието бе с формат на мотивационна конференция, в която пред голяма аудитория участващите лектори представяха свои резултати от работата си за промяна на българското общество по ненатрапчив, емоционален и позитивен начин. На сайта www.forum-klyuch.info сме публикували информация за проведените събития и видео от участията на наша сцена. За периода до 2020 г. организирахме 13 издания с над 100 лектори и над 4500 численост на аудиторията.

Форум КЛЮЧ всъщност е истинската отправна точка, от която развиваме в последните няколко години дейността си. Събитието ни даде възможност да изградим капацитет в областта на публичната реч, мотивационното презентиране, менторстване на организации за успешно отправяне на послания в презентационен формат.

Пандемията от Ковид-19 ни принуди да преосмислим подхода и да преминем почти изцяло в онлайн пространството. Стартирахме поредица от нови инциативи, които частично или изцяло са свързани със създаването на аудио-визуално съдържание, отговарящо на мисията и целите ни.

Създаване и развитие на собствен подкаст канал в аудио и видео вариант www.5stotinki.com с над 110 епизода към момента на предоставянето на тази информация. В непринуден разговор се опитваме да се съсредоточим въху ценностите на госта и да оставим на аудиторията съвет, прозрения или идея (нещо малко под формата на „5 стотинки“).

Създадохме програма за развитие на умения в областта на дигиталния актиивизъм на млади хора като насърчаваме интереса им към себеизява, лидерскките им качества, както и уменията за създаване и развитие на собствени подкаст канали. Така се появи Канал 4 www.channel4podcast.com.

Опитът по подготовката и реализацията на интерактивни обучения през всичкото това време ни даде възможност да се специализираме в няколко насоки:

  • Говорене пред публика – от идеята до реализацията;
  • Изграждане на презентации – от концепцията до цялостното изнасяне на презентация;
  • Изработване на аудио и видео съдържание за каузи и идеи;
  • Услуги в областта на комуникацията с аудиториите – създаване и поддръжка на подкаст канали
  • Управление на проекти – от идеята до финалното отчитане;