Опитът ни от вече 11 години организиране на събития с различен мащаб ни прави правилният партньор за всеки, който желае да реализира мотивационно събитие за широка аудитория. Екипът ни е доказал, че можем да достигнем до правилните презентатори, които умело и структурирано с наша помощ да поднесат на аудиторията ви онези послания, които ще съдействат за правилното разбиране на вашия бизнес, вашата мисия в обществото и целите, които преследвате. Опитът ни се базира както на вече единадесетте години организация на Форум КЛЮЧ – най-голямото изцяло българско мотивационно събитие с формат, близък до този на известните TEDx конференции, така и на над 20 други подобни формати за външни възложители като VMware, Klett Bullgaria, UNAIDS, Bulgarian-Swiss Cooperation Programme, BCNL и др.

ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЪБИТИЯ:

Ние знаем, че организирането на събитие не е само намиране на зала и осигуряване на кетъринг, затова ви предлагаме съдействие за всичко – подбиране на правилните канали за комуникация, създаване на послания и тяхното разпространение, промотиране на събитието, организацията му на място в конкретния ден и планиране на възможна интеракция с аудиторията, както и качествени, ненатрапчиви и успешни последващи дейности, за да остане аудиторията с вас и да изпълните целите си.

виж повече

Ако желаете служителите ви да разберат по-правилно целите на компанията – да, това става най-добре през мотивационно говорене, което е различно от скучните бизнес презентации, провокиращи хората да стискат зъби и опитвайки се да не заспят, да изчакват времето за коктейла.

Екипът ни знае как да подбере, подготви и подреди презентаторите, независимо дали те са външни за организацията ви, или са посочените от вас примери за подражание от служителите  ви. Съобразявайки се с всички ваши изисквания, ще направим дизайн на такова събитие, което да ви послужи като отправна точка за бъдещи успехи и което служителите ви ще запомнят. Защото – ще бъдем различни, ще бъдем новатори, ще бъдем интересни и занимателни, ще увлечем аудиторията и ще я накараме да учи и разбира с удоволствие. И тук НИЕ означава – ние с вас!

виж повече

Направи запитване: 088 5 72 80 80

Всяко събитие и организация имат индивидуална нужда, която може да се обсъди на лична среща. Едва след това, може да изпратим своето ценово предложение.