От тринадесетте издания на Форум КЛЮЧ до сега научихме много за това как трябва и как не трябва да изглежда една презентация. Опитът обогатихме с много усъвършенстване на уменията и познанията и тествахме основни модели при подготовката на нашите лектори. Ние сме сред малкото в България, които знаят какво е да говориш пред аудитории в порядъка на 400+ човека и да бъдеш разбран и аплодиран. Целият този опит сега е и на ваше разположение – от подготовката на концепцията, през визуализацията, репетицията и обратната връзка до финалният успех, независимо дали продавате идеята си на бизнес партньор, или просто се готвите за участие във важна конференция.

Можем да организираме ваше вътрефирмено или вътреорганизационно мотивационно събитие. Ще работим с екипа ви за идентифициране на нуждите, уточняване на мисията на вашата организация, намиране на подходящи лектори (вътрешни за екипа ви и външни), работа по подготовката на презентациите им, включително и правилния подход за изнасяне, ще репетираме и организираме всичко, което е необходимо, за да може вашите послания да достигнат до всеки един от служители, партньори и гости.