Обучение (тренинг курс) Организиране на публични дискусии

Концепция за обучение (Ралица Попова) Обучението атакува необходимостта, която напоследък все по-често се превръща в реален проблем за всяко НПО. Като част от повечето проекти има включени различни видове публични прояви, обсъждания, семинари, конференции и др., които поради едни и същи, често доста сериозни, грешки, водят до еднообразие а оттам и до липса на интерес…

Обучение (тренинг курс) Финансова устойчивост на НПО

Концепция за обучение (автор Ралица Попова) Един от основните въпроси пред повечето малки НПО в България – как да достигнем до финансов ресурс? Ние ви предлагаме обучение по темата, което включва информация с примери и добри практики от и от други страни фондонабиране, кампании, стопанска дейност на НПО и др. модул 1 Финансиране на дейност…

Пътят е пред вас

– Би ли ми казал кой път да взема оттука? – Зависи накъде отиваш – отвърна Котака. – Все едно накъде…- каза Алиса. – Тогаз все едно кой път ще вземеш – рече Котака. – …само да стигна някъде – добави Алиса, за да поясни. – О, сигурно ще стигнеш – рече Котака – но…