Чек-лист към видеоурок с Технически съвети

Изтеглете чек-листа оттук: Чек-лист Технически съвети Този чек-лист е създаден към видеоурок Технически съвети, който може да бъде намерен на следния адрес: https://youtu.be/0WLBD7Yp0m8 Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по ФМ на ЕИП (www.activecitizensfund.bg). Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация “Четиридесет и две“ и Фондация ПАЦЕП и…

Чек-лист към видеоурок „Планиране на видео“

Изтеглете чек-листа оттук: Чек-лист планиране на представящо видео Този чек-лист е създаден към видеоурок Планиране на видео, който може да бъде намерен на следния адрес: https://youtu.be/hDGenQcV2cE Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по ФМ на ЕИП (www.activecitizensfund.bg). Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация “Четиридесет и две“ и…

Чек-лист към Видео „Как да чуят посланието ни“

Изтеглете чек-листа оттук: Чек-лист за изграждане и избор на основно послание за презентация/ представящо видео Този чек-лист е създаден към видеоурок Как да чуят посланието ни, който може да бъде намерен на следния адрес: https://youtu.be/2KtokPhA1bI Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по ФМ на ЕИП (www.activecitizensfund.bg). Цялата отговорност за съдържанието…

Стойността на движението

С нетърпение искаме да ви съобщи, че започваме работа по най-новия ни  проект “Стойността на движението” (The value of the move).  Проектът „Стойността на движение“ ще покаже лицето и гласът на миграцията и важната му принос за постигане на Целите на устойчивото развитие. За съжаление в България имиджът на мигрантите е свързан с много негативни…