Какво би следвало да е Корпоративно-социална отговорност

В книгата на Филип Котлър „Корпоративно-социална отговорност. Най-доброто за вашата компания и вашата кауза“  има редица определения, които биха могли да дадат някаква яснота какво точно би следвало да се разбира под това понятие. Сред тях е: Корпоративно-социалната отговорност е поемането на ангажимент за подобряване на общественото благополучие чрез доброволчески бизнес практики и корпоративни ресурси.…

Кратък ранкинг на НЕ-Корпоративно-социална отговорност в българските условия

Това са топ 3 на най-неподходящите, но често срещани схващания в българските условия за така наречената модерна корпоративно-социална отговорност. Първото от тях е, че спонсорството е корпоративно-социална отговорност и с това може да се изчерпат нещата, които фирмата ни да свърши, за да си окачи грамота от спонсорирания на стената и да си изпълни необходимостите…